Tạo dáng mô hình composite
Lấy ý tưởng tạo dáng mô hình ra khỏi đầu của người thiết kế và đưa vào một định dạng cụ thể (sản phẩm mẫu) có thể chứng minh là một quá trình hiệu quả để loại bỏ những thiếu sót ban đầu và các giả định thiết kế đặt không đúng chỗ.
Thiết kế thùng chở hàng cũng vậy, phải đòi hỏi ý tưởng tu duy tốt về công dụng thùng chở hàng mà có những mẫu thiết kế hợp với đời sống
Bồn chứa axit Composite được sử dụng rất phổ biến, bồn chứa axit bằng vật liệu compoisite có giá thành hợp lý – phổ biến – kỹ thuật làm bằng tay dẽ thực hiện trong điều kiện nước ta. Sản phẩm có độ bền tốt và đặc đểm chuyển từ thể lỏng sang rắn là một ưu thế vì nó có thể tạo dược những hình dạng phức tạp.
Tân Vững tiến có thể đáp ứng được các quý khách hàng khó tính nhất